Aktuálne oznamy 

 

Zhromaždenie delegátov

Predstavenstvo družstva v zmysle čl. 79 bodu 2/ Stanov OSBD Levice zvoláva výročné Zhromaždenie delegátov v termíne

  25.  m á j a  2023 o 16,00 hod.

v Centre kultúry JUNIOR

   ul. Andreja Sládkoviča 2 v Leviciach

Oznámenie

 

Šetrenie teplom

Začnite šetriť teplom už dnes - odporúčania Veolia. 

 

Príkazné zmluvy

Návrh postupu

Informácia pre VB a ZVB

Príkazná zmluva

Zmluva o zastúpení

Smernica OSBD Levice pre výkon funkcie ZVB

 

Priestory na prenájom

OSBD Levice ponúka na prenájom administratívne priestory so samostatným vchodom o výmere 272 m2 na adrese Ku Bratke 3, Levice.

Bližšie informácie na tel.č. 036/6357939 alebo osobne na OSBD Levice, Ku Bratke 3, Levice.

 

 

Zvyšovanie ceny tepla - VEOLIA

List - VEOLIA

 

Ponuka práce

Výberové konanie na pozíciu elektrikár

 

Ponuka dezinfekcie spoločných priestorov

Ponuka dezinfekcie

 

Elektronická komunikácia

Zmluva o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom elektronických služieb

 

Usmernenie ku schôdzam

Podklad - "Zápisnica zo schôdze vlastníkov" 

 

Návrh zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy - návrh

 

Pravidlá pre montáž klimatizačnej jednotky 

Pravidlá - montáž klimatizačnej jednotky

 

Vrátenie dane z príjmu fyzickej osoby 

Každý dôchodca -  zástupca vlastníkov, ktorý dosiahol príjem nižší ako 2 289,63 EUR má možnosť požiadať príslušnú Finančnú správu  na predpísanom tlačive o vrátenie daní z príjmu fyzickej osoby v termíne do 31.3. 2023. 

 

Návrh domového poriadku

Návrh nového Domového poriadku na schválenie vlastníkmi v zmysle novely 476/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

 

Upozornenie vlastníkov na kontaktné adresy

Upozorňujeme vlastníkov bytov, pokiaľ nie je súlad medzi adresou bytu vlastníka a doručovacou adresou, aby oznámili kontaktnú adresu pre doručovanie pošty. Ak ste vlastníkom viac bytov, oznámte kontaktnú adresu pre každý z nich.

 

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 

 

Upozornenie na výsadbu drevín 

Upozornenie na výsadbu drevín na verejných priestoroch v meste Levice a mestkých častiach.

 


Pohotovosť, havarijná služba

Vodár - kurenár Levice : 0905 154 602


Vodár - kurenár Želiezovce : 0905 988 202


Vodár - kurenár Šahy : 0905 129 177


Elektrické zariadenia : 0905 154 636


Plynové zariadenia : 0915 360 154


Pohotovostný technik : 0905 154 568